Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Astronomi

Centralskolan, Falköping · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Astronomi

Kopplingar till läroplan

 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Efter det här området ska du kunna:

 • beskriva vad någon vetenskapsman har haft för betydelse för hur vi idag uppfattar universum
 • beskriva skillnaden mellan heliocentrisk och geocentrisk världsbild
 • förklara varför vi har dygn, månader och olika årstider
 • namnge planeterna i vårat solsystem
 • förklara begrepp som komet, meteorid, meteorer, galax, supernova och svarta hål
 • göra enkla beräkningar på avstånd i rymden och kunna förklara vad som menas med ljusår
 • beskriva hur en stjärna kan födas och dö
 • förklara vad som menas med Big Bang
 • ge exempel på hur vårat sätt att leva har påverkats av utforskningen av rymden

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Astronomi åk 9 2020
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback