Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Examination Mänskliga rättigheter & internationella organisationer

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

EXAMINATIONSUPPGIFT

EXAMINATIONSUPPGIFT


Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap Kunskapskrav år 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback