Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Media och opinion

Frösåkersskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Vi kommer att arbeta med olika typer av media och dels lära oss en del teori men också arbeta mycket praktiskt med att skapa egna mediaprodukter.

  Frösåkersskolan åk 6

Planering i SO-samhällskunskap 6C

 

Media och opinion

Mål               Att ha grundläggande kunskaper kring media och opinion utifrån baskursen

                      i läroboken och den sammanfattande presentationen från Håkan.

 

Att kunna skriva en egen artikel med rubrik, ingress, brödtext, bild samt bildtext i Word.

 

Att kunna presentera artikeln i en animerad presentation i Powerpoint.

 

Att kunna skriva manus samt producera en reklamfilm i iMovie.

 

Att kunna reflektera kring olika former av reklam och påverkan.

 

 

Arbetsgång  Gemensam läsning och diskussion av sid 98-115 i Utkik Samhällskunskap

Prov på baskursen
Analys av olika sorters reklam
Artikelskrivning
Powerpointpresentation

Reklamfilmsproduktion

 

 

Bedömning Du blir bedömd på hela arbetsområdet, alltså provet och dina redovisade uppgifter samt naturligtvis allt du visat under lektionerna!

 

 

Lycka till!

/Håkan

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback