Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Kemiförsök- NTA

Hälsinggårdsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Kemiförsök NTA-låda

Målet med undervisningen är att ...

Under denna arbetsperiod kommer du genom en rad olika undersökningar och experiment få utveckla din förmåga att arbeta vetenskapligt genom att:

  • göra förutsägelser (hypotes), dvs. gissa hur du tror att resultatet av undersökningarna kommer att bli
  • observera och göra iakttagelser, dvs. att noga titta på vad som händer vid de olika undersökningarna
  • se mönster, struktur och samband utifrån de resultat du får vid de olika undersökningarna, dvs. att både muntligt och skriftligt kunna beskriva vad som hände samt reflektera över resultatet (”varför det blev som det blev”)

Så här kommer vi att arbeta:

• Du kommer tillsammans med en grupp utföra en rad olika undersökningar med olika vardagliga (men för dig hemliga) ämnen.

• Samma grupp kommer att jobba tillsammans under hela perioden. Det betyder att du och din kompis hela tiden måste arbeta aktivt för att samarbetet skall fungera. En förutsättning är att ni visar varandra hänsyn och respekt samt att ni lyssnar på varandras tankar och idéer.

Detta kommer att bedömas:

  • er förmåga att arbeta vetenskapligt, problemlösning, orienteringsförmåga
  • er förmåga att utföra undersökningarna efter de instruktioner som ges.
  • er förmåga att dokumentera de iakttagelser ni gör.
  • ert samarbete och er förmåga att ta ansvar för arbetet

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
NTA Kemiförsök
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback