Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

5

Europa

Valhallaskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 30 mars 2021

Du kommer att lära dig om Europa länder, kultur- och naturlandskap och resonera om hållbar utveckling.

 

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna  ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Innehåll

Namn och läge på Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter. 

Europeiska natur- och kulturlandskapen. 

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Begrepp

Skala

Ekvatorn

Längdgrad

Breddgrad

Gradnät

Kompass

Topografisk karta

Tematisk karta

Europa

EU

Befolkning

Naturlandskap

Kulturlandskap

Hållbar utveckling

Klimat

 

Arbetssätt

Du kommer att:

Läsa olika texter

Svara på frågor muntligt och skriftligt

Visa att du kan läsa av och använda kartor 

Lära dig Europas länder och vissa huvudstäder.

Genomföra läxförhör

Leta fakta om ett Europeiskt land med hjälp av olika källor och resonera om källornas användbarhet. Redovisa dina kunskaper för kamrater och vuxna. 

Ge exempel på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen. 

 

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån din delaktighet under lektionerna, resonemang och läxförhör.

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback