Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Bomben 1 och 2

Spängerskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Bomben 1 och 2

 

Bomben 1

Eleverna ställer upp utanför en kvadrat. Två elever går in i kvadraten. I kvadraten finns det 15 st bollar. De två eleverna i kvadraten har som uppgift att kasta ut bollarna. De övriga eleverna ska hämta bollarna och lägga in dem i kvadraten igen. Vid tid slut ska vi räkna antalet bollar kvar i kvadraten. Vid mer än sju bollar inne i kvadraten så vinner utelaget annars vinner innelaget.

 

 

 Bomben 2.

Eleverna blir indelade i lag. Varje lag ska försvara en kvadrat. Får bara använda händerna. Det gäller att inte ha bollen i sin ruta när musiken tystnar. Då förlorar man en ärtpåse. Förlorande lag plockar själva bort ärtpåsen. Man har 5 ärtpåsar från start. Inga lag får teama dvs samarbeta mot något lag.

Tider för musiken:

1: 45 s 2: 30 s 3: 15 s 4 1.10 s  5: 50s

sen börja om igen på tiderna.

 


Läroplanskopplingar

Enkla lekar och danser och deras regler.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter