Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Rörelse

Skogsgårdens förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Vi vill ge barnen möjlighet att röra på sig och öka motorik, kroppsuppfattning, rumsuppfattning och gruppkänslan.

För vilka:

Barnen på Grönnen i olika konstellationer

Varför:

Syfte är att ge barnen rörelseglädje, ny energi och pulshöjning, men också träning av motorik, kroppsuppfattning och rumsuppfattning. Rörelse får barnen att arbeta med hela kroppen. Att röra på sig och få utlopp för sin energi leder även till att barnens förmåga att koncentrera sig ökar. Det är viktigt att vi har roligt tillsammans och att barnen får känna hur skönt det är att röra på sig samt förstå att det är viktigt att aktivera kroppen.

 

Vilket lärande vill vi ge:

Vi vill ge barnen en möjlighet att utveckla motorik, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning och rumsuppfattning. Genom att ge barnen glädje i att röra på sig, vill vi öka förståelsen, samt viljan av att ta hand om kroppen så den mår bra. Under en rörelseaktivitet skapas gemenskap i gruppen och barnen öva på samarbete och turtagning.

 

Vad gör vi:

Vi skapar möjligheter för rörelse genom att ställa i ordning lekhallen, en hinderbana på avdelningen eller i skogen, ta med stjärtlappar till Grusgropen, sätta på Birger gympa eller musik, osv ja bara fantasin sätter stopp.

 

Hur gör vi:

Genom att dela in barngruppen i mindre grupper och där igenom ge barnen möjlighet att få ta plats.

 

Hur dokumenterar vi aktiviteterna: 

Vi dokumenterar i unikums lärlogg, detta för att synliggöra det pågående arbetet på avdelningen. Fota för att ha som reflektionsmaterial

 

Utvärdering/reflektion: 

Utvärderar några lärtillfälle, noterar varje barns lärande. Pedagoger delger varandra vad de sett i arbetet med grupp. 

 

Hur går vi vidare: 

Under arbetets gång är vi lyhörda på vad som intresserar barnen, tar vara på barnens egna tankar, funderingar och önskemål, för att utveckla arbetet.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback