Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Projektplanering3_Projektavstämning_Skattkammaren3

181331 Förskolan Bullerbyn, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 24 mars 2021

Vi fortsätter att på ett lustfyllt sätt utveckla barnens språkliga förmågor. Vi stöttar barnens utveckling av tal- och skriftspråk samt hur symboler kan användas för kommunikation.

 

Vad (innehåll): 

Så här långt in på vårt projektarbete med språket har fokus legat på tal- och skriftspråk. Berättande, lyssnande, skrivande och våra aktiviteter kring alfabetets olika bokstäver har gjort barnen medvetna om språket på olika sätt och skapat kontakt och gemenskap i gruppen. På köpet har vi också fått in rörelse, samarbete, matematik, fantasi och inlevelse.

 

Varför (syfte)

Vi utgår från barnens intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper när vi arbetar med projektet. Syftet är att ge barnen positiva känslor och attityder att lära och leka med språket.

Intresset för bokstäver och det skrivna ordet är fortfarande mycket stort och omfattar nu samtliga barn i Kristallgruppen. Det skrivs i alla möjliga sammanhang under förskoledagen; i skapandet, i den fria leken där barnen leker att de jobbar hemifrån, går i skola eller behöver skriva listor av olika slag. Vidare skriver barnen utomhus i sandlådan och med gatukritor på asfalten.  Barnen tillverkar gärna egna böcker och vill ha hjälp med bokstavering så att de kan sätta texter till sina bilder i böckerna. 


Hur (metod)

Vi använder böcker som hjälpmedel för att ge barnen ett rikt språk. I Kristallgruppen läser vi olika typer av böcker/sagor för att barnen ska möta olika språkstilar och uttryck som de inte vanligtvis hör. Vi har läst äldre klassiska sagor som ”Hans och Greta”, ”Kejsarens nya kläder” och ”Pojken som åt ikapp med jätten” vid sidan om mer modern litteratur där även traditionella stereotyper utmanas.

För att variera sagostunderna har vi även berättat ritsagor, använt sagopåsar med figurer och tittat på rörliga berättelser i form av korta filmer. Rit-och sagopåsarna är populära och har inspirerat barnen att själva rita och berätta egna sagor för varandra. 

Då intresset för bokstäver är så markant i gruppen har vi börjat arbeta fram en alfabetsbok. Varje barn har en egen bok. Vi tittar närmare på en bokstav i taget där vi valt att börja med A och sedan fortsätta i den ordning bokstäverna kommer i alfabetet. Till varje bokstav gör vi en aktivitet som börjar på just den bokstaven. Hittills har vi haft/gjort apgymnastik, ballongtryck, citronsmakning, dans, ekollonmålning och formmonsterskapande. Vi stimulerar det lustfyllda lärandet med rim, ramsor, sång, skapande, puls och rörelse i våra aktiviteter.

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback