Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

3

Ämnesplanering Lackarebäcksskolan Åk 3- Musik 2020-2021

Lackarebäcksskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Musiken i 3:an består av sång, spel, skapande, lyssning och diskuterande.

Syfte

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna 

 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Musiksymboler, bilder och tecken
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
 

Så här kommer vi att arbeta

I musiken arbetar man oftast med flera mål samtidigt och många återkommer under läsåret. 

 • Sjunga olika typer av sånger på varierande sätt som kanon och växelsång.
 • Lyssna och diskutera musik, hur låter den och hur får den oss att känna. 
 • Göra ljudsagor och skapa egen musik
 • Lära oss om de vanligaste instrumentgrupperna och hur de låter. 
 • Spela olika instrument. 
 • Lära oss om olika musiksymboler och tecken

 

Det här kommer vi att bedöma:

 • Hur du deltar i gemensam sång och använder rösten 
 • Hur du deltar och uttrycker dig i diskussioner om musik
 • Din kunskap om de olika instrumentfamiljerna
 • Hur du deltar i spel på instrument

 

 Vi jobbar mot dessa kunskapskrav (godtagbar nivå år 3, E nivå år 6):


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback