Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4

Ämnesplanering, musik/Musiklyssning - världsmusik, åk 4, 2020-2021

Lackarebäcksskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Vi lyssnar på musik från olika delar av världen och övar oss på att diskutera hur musiken låter och får oss att känna.

Syfte

  • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna 

  • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang. 
  • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag. 

 Så här kommer vi att arbeta

  • Lyssna på folkmusik/världsmusik från olika områden/länder och diskutera hur de låter, vart musiken kommer ifrån och vad som är typiska karaktärsdrag i musiken för just detta område/land. 

Det här kommer vi att bedöma:

Din förmåga att:

  • delta och uttrycka dig i diskussioner om musiken vi lyssnar på

Läroplanskopplingar

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback