Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Kap 5, Ekvationer

Solskiftesskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 22 februari 2022

Syftet med att lösa ekvationer är att kunna bestämma värdet på något okänt. Detta okända betecknas i ekvationen med en variabel. Lösningen till ekvationen är det värde på variabeln som ger att likheten i ekvationsuttrycket stämmer.

I det här kapitlet får du lära dig:

  • skillnad mellan ett algebraiskt uttryck och en ekvation
  • använda balansmetoden för att lösa ekvationer
  • teckna, lösa och pröva lösningar till ekvationer
  • uttrycka verkliga situationer matematiskt med ekvationer
  • teckna och upptäcka matematiska samband med hjälp av ekvationer
  • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
  • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp:

ekvation, vänster led, höger led, obekant, balansmetoden, antagande, förenkla, parentes

Grovplanering

v 8  5.1 Ekvationslösning och 5.2 Ekvationer och obekanta i båda leden

v 9  sportlov

v 10 5.3 Problemlösning med ekvationer (I)

v 11  5.4 Ekvationer med flera termer och parenteser och 5.5 Problemlösning med ekvationer (II)

v 12  Blandade uppgifter och problemlösning

v 13 Repetition

v 14  PROV tisdag

 

Utöver att arbeta i Matematikboken X kommer vi att arbeta med gemensam problemlösning och föra matematiska diskussioner. Länkar till genomgångar finns nedan. När ni arbetar med boken gör minst 2 nivåer på varje delavsnitt. Utmana dig själv! Rätta löpande så att du vet att du förstått.


Genomgångar

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback