Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Skyttorp Matematik Favorit matematik 5A kapitel 1

Skyttorps skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Vi kommer arbeta med kapitel 1 i Favoritmatematik 5A. Kapitlet handlar om de fyra räknesätten.

Vad vi ska lära oss i kapitel 1:

- Huvudräkning och uppställning

- Ekvationer och olikheter

- Prioriteringsregler

- Räknare

- Tabeller och programmering med digitalt verktyg

Hur vi ska lära oss detta:

- Genom gemensamma genomgångar

- Genom laborativa övningar

- Genom samtal i grupp

- Genom att färdighetsträna i matematikboken

Hur du får visa vad du kan:

- Att vara aktiv på genomgångar

- Att ställa relevanta frågor

- Att arbeta med uppgifterna i din matematikbok/provhäfte

- Att uttrycka sig muntligt och skriftligt

Vad som kommer att bedömas:

- Hur väl du använder dig av matematiska begrepp

- Hur du för ett resonemang kring de uppgifter du utför

- Hur du arbetar utifrån givna instruktioner

- Hur du förstår övningarna du arbetar med

- Hur du löser enklare problem genom att välja räknesätt och kunna se svarens rimlighet


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser i planeringen
Matematik Åk 5 Favorit matematik 5A kapitel 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter