Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska årskurs 1 VT-21

Backaskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 17 februari 2021

Detta är en grov översikt över de förmågor och färdigheter som kommer att tränas i svenskämnet under vårterminen i årskurs 1.

Såhär ska vi arbeta:

 • - skriva för hand och på iPad
 • - green Screen för presentationer
 • - läsa Magiska Kulan samt lånade böcker ifrån biblioteket
 • - i grupp, par och enskilt

 

Vi kommer arbeta med följande:

 • - läseboken Magiska Kulan och läsförståelse
 • - stavningsregler, ex. vokaler och konsonanter
 • - bearbetning av texter
 • - muntliga presentationer
 • - berättande texter
 • - språkbruk, talspråk och skriftspråk
 • - lässtrategier utifrån "Läsfixarna"

Du kommer få visa dina kunskaper genom:

- läsavstämningar

- i bearbetning av egna och andras texter

- genom att delta aktivt i samtal

 

(Kunskapskraven är strävansmål som eleverna ska ha uppnått i slutet av årskurs 3 men som vi lägger grunden för under hösten.)


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter