Skolbanken Logo
Skolbanken

Etik och moral vt 20201 Michaela

Thunmanskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 17 februari 2021

Vad är rätt och vad är fel? Kan religioner ge hjälp när man ska fatta svåra beslut?

Du kommer att jobba med följande under detta moment: 

- Vad är ett moraliskt dilemma? 

- Hur kan man lösa konflikter och olika moraliska dilemman? 

- Olika sätt att se på dilemman

 

 

Detta kommer vi att göra framför allt genom att träna på att ta ställning i olika etiska frågor som t e x om det alltid är fel att stjäla. Vi kommer också att titta på några filmklipp. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil.

Konfliktlösning och vardagliga moraliska dilemman, till exempel hur man kan hantera olika åsikter.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Hur livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i olika religioner och andra livsåskådningar.

Matriser i planeringen
Matris religion (so)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter