Skolbanken Logo
Skolbanken

Vi lär oss om hållbar utveckling med hjälp av gemenskap och glädje

Backatorpets förskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 februari 2021

Ett tema som vi under den här terminen fortsatt kommer arbeta kring är värdegrundsarbetet, som är en av de viktigaste nycklarna inom den hållbara utvecklingen. Vikten av att skapa hållbara relationer och ge barnen förutsättningar att bli världsmedborgare är något som vi strävar efter.

 

Varför?

Vi vill skapa ett ökat lärande kring hållbara relationer för att ge barnen förutsättningar att lära sig social kompetens som vi alla behöver genom livet.

Barnen ges möjlighet att lära sig hur vi är mot varandra, hur en god kompis ska vara samt vikten av att visa respekt och förståelse för sina medmänniskor och samhälle.

 

Våra mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. (Normer och värden) 

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. (Omsorg, utveckling och lärande). 

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. (Barns inflytande). 

 

Hur?

  •    Ge barnen strategier och tid att utvecklas, lära sig om varandra, om miljön och material.
  •    Barnen hjälper varandra och har förståelse för varandra. 
  •    Ständigt vara härvarande i samspel och kommunikation. 
  •    Jobba i mindre grupper/ olika konstellationer. 
  •    Följa barnen i deras nyfikenhet. 
  •    Arbeta med återvunnet material i vårt skapande. 
  •    Komma utanför förskolans miljö, skapa rörelse och få relation till vår närmiljö samt upptäcka naturen. 
  •    Ge barnen utrymme för samtal 

Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback