Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Naturvetenskap, teknik och matematik

Mosippans förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Under mars till juni har mosippan fokusområde naturvetenskap, teknik och matematik.

Matematik

Syfte: Barnen på Snigeln visar stort intresse för antal, jämförelser och olika matematiska begrepp. Utifrån barnens intresse tänker vi att vi fokuserar på följande mål:           

- Vi utvecklar lärmiljön på snigeln för att försöka inspirera  barnen och hjälpa dem att upptäcka matematik i vardagen exempelvis genom bilder på mönster i vår bygghörna, siffror finns synliga, matramsor med matematiska begrepp. Vi uppdaterar vår sångpåse så att vi får in sånger med antal och andra matematiska begrepp.

- Vi spelar just nu mycket spel med barnen, vi tillför spel som utmanar barnens antalsuppfattning. Vi lägger pussel tillsammans med barnen. 

- Vi uppmärksammar barnen på geometriska former både ute och inne. 

- Mönster, vi arbetar med mönster genom att exempelvis spela lotto och memory med barnen. Vi skriver också ut förslag till mönster för lego och pärlplattor, detta för att få en förståelse för vad ett mönster är,  träna förmågan att se och följa ett mönster för att sedan kunna göra egna mönster. Vi är med och uppmärksammar mönster i omgivning.

- Jämförelser, vi mäter och jämför saker i vår vardagsmiljö. Vi använder matematiska  begrepp såsom tillexempel stor, liten och lång, kort.

 

Naturvetenskap

Syfte: Vår barngrupp visar stort intresse för vatten i dess olika former och vi fokuserar på det genom enkla experiment och olika uppdrag. Tillsammans med barnen uppmärksammar vi årstidsväxlingarna, från vinter till sommar i naturen. Följande mål arbetar vi mot:

- Genom olika experiment så synliggör vi vatten i dess olika former och vatten i kombination med andra material, vi upplever vad som händer och benämner med de olika begreppen som tillhör området. 

- Vi utforskar tillsammans med barnen vad som händer i vår närmiljö exempelvis vår lilla skog. Myrorna intresserar barnen och vi väljer därför att fokusera på vad som händer i myrstacken under våren. 

- Vi har valt att arbeta med olika känslouttryck. Vi ser att det är viktigt att prata om de olika känslor som uppkommer i samspelet och barnens lek med varandra. Vi hjälper barnen att benämna de olika känslor som uppkommer och pratar om hur det kan kännas i kroppen när man exempelvis är arg. Att kunna förstå och  uttrycka sina känslor ser vi som en viktig del i kommunikationen. Detta gör vi genom böcker,  teater och känslokort. Vi vill använda oss av handdockor för att spela upp olika situationer och sagor. 

 

Teknik

Syfte: Vi vill att barnen på Snigeln ska få komma i kontakt olika sorters teknik både digital och annan. För att kunna få en förståelse för hur enkel teknik fungerar. Vi strävar mot följande mål:

- Vi vill att barnen ska få använda och utforska digital hjälpmedel såsom ipad, projektor och smartboard. När vi arbetar med ipaden så väljer pedagogerna vilket material barnen får ta del av exempelvis polyglutt, ur eller utvalda pedagogiska spel. 

- Vi vill att barnen ska få använda och utforska annan teknik såsom hålslagare, pennvässare, laminator och kopiator. 

:

(Skolverket, 2015)

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att: Vi kommer kontinuerligt göra lärloggar i unikum samt att vi skriver ut dokumentationen och sätter upp den på väggen så att barnen själva kan se. Vi skriver även ut lärloggarna och sätter upp i hallen då inte föräldrarna har tillgång till unikum ännu. 

 

Reflektion

När: Vi reflekterar i unikum under vår gemensamma reflektionstid. Muntligt reflekterar vi dagligen med varandra över vad som händer i barngruppen.

 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback