Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Modul - Miljö för Lek - Lunden VT21

Östbergets förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Modul Miljö och Lek ingår i Östersunds kommun utvecklingsarbete kring LEK. I den här utbildningsmodulen får du en möjlighet att fördjupa dig i de fysiska lärmiljöerna och hur de kan främja leken samt göra leken mer tillgänglig.

Modul Miljö och Lek

Syfte: Att fördjupa dig i lekens betydelse och att få syn på din egen roll och inverkan i barnens lek.

Mål Öka barnens delaktighet i lek

 

Planering 

Vad ska vi göra: 

Planera en uppgift där syftet är att skapa en lekmiljö som stimulerar fantasin och utvecklar leken, utifrån det ni ser i din observation.

Förändra i lekmiljön

Tillför eller ta bort material

Eliminera outnyttjade utrymmen på avdelningen, t.ex. en korridor, hallen, som skulle kunna bli ett spännande lekutrymme.

Lilla rummet på Grön

- Har fram tills nu bara använts till vila och nån sporadisk rörelseaktivitet

- Lekrum

Viloutrymme under trappen på Grön

- Har funnits köksgrejer där men som använts väldigt sparsamt. Vi vill att det ska bli ett utrymme där barnen ska kunna gå undan och vila/återhämta sig vid behov

Caférummet på Blå

- Användes inte på det avsedda sättet. Kiosken klättrades bara på och mat-/kioskgrejerna spriddes ut

Målarrummet på Blå

- Göra det mer inspirerande och inbjudande

- Göra det till ett gemensamt målarrum för både grön och blå

Hur ska vi göra det: 

Lilla Rummet

- Flytta ut en soffa

Hörnan under trappen

- Ta bort köks- och utklädningsgrejer

- Flytta dit bilmatta, parkeringshus och några bilar

- Göra det lite "mysigare"

Caférummet

Målarrummet

- Reparera (Svenne) och ta in golvstafflierna

- Kompletta, hela och fungerade materiel 

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att: Ex filma, matriser osv...

 

Reflektion och Analys

Hur

Med stöd av dokumentation samt de frågeställningar som är kopplade till modulen. Frågeställningar kopieras in i reflektion.

Hur används miljön efter förändringen?

Vad har gått som ni planerade och varför?

Var det något som hände som ni inte förutsåg och vad kan det i så fall bero på?

Vilka möjligheter till delaktighet och inflytande ser du och dina kollegor att barnen hade vid planeringen och i genomförandet av förändringen?

Hur gjorde förändringen att barnen blev mer delaktiga och nyfikna i leken?

Gjorde förändringen att leken blev mer tillgänglig för barnen? På vilket sätt?

Passar rummet för den avsedda leken?

 

När: 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback