Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Veckoschema 13CD v. 9-13

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Veckoschema 13CD v. 9-13

Så här kommer vi att arbeta i åk 1 under v. 9-13:

Svenska: 3 pass i veckan lägger vi fullt fokus på läsning på individnivå. Barnen tränar med bänkböcker, läsdominos och ugglo bl.a. inne i klassrum och i läsgrupper. Barnen tränar på att skriva genom olika uppgifter utifrån aktuella teman samt utifrån egen vardag. Vi tittar på hur berättande texter och faktatexter skrivs och skriver egna texter. Eleverna tränar på att skriva enkla meningar med mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt. Vi arbetar både med att skriva på ipads och för hand. 

Matematik: Vi arbetar med problemlösningsstrategier, analoga & digitala klockan, subtraktion och geometriska former. Arbetet sker i mindre grupper under våra stationsdagar samt i halvklass på fredagar. 

Engelska: Vi tränar på att presentera och berätta kort om sig själv samt att kunna föra kortare samtal om vardagsnära ämnen. 

NO: Barnen kommer att få hitta fakta om olika djur samt skriva egna faktatexter. Vi kommer titta på faktafilmer & läsa i faktaböcker om olika djur i olika djurkategorier. 

SO/Värdegrund: Vi kommer att arbeta med yrken och centrala samhällsfunktioner samt arbeta med regler och normer i elevernas vardag. Vi jobbar kontinuerligt med hur vi är bra kompisar mot varandra genom relationsfrämjande aktiviteter och lekar. Vi tittar på filmer som vi använder som underlag för diskussioner och samtal. 

Idrott: Vi håller oss utomhus så mycket som möjligt med olika aktiviteter och lekar. 

Bild/Musik: Vi skapar berättande bilder till olika texter där bild & text hör ihop. Vi har rytmik i halvklass. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter