Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

En värld av bokstäver, siffror och pirater

Trollhassel uteförskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Under en tid har vi sett att barnen är glada för att leka skola och därför har vi valt att spinna vidare på det intresset. Ute på gården är det piratlek som gäller, så vi kommer att få besök av bokstavspiraterna.

I en värld av av bokstäver siffror och pirater kommer vi att ha fokus på barnens namn och andra ord som intresserar dem, vi startar med deras begynnelsebokstav för att de ska känna igen den och lära sig känna igen sitt och sina kompisars namn, allt eftersom tiden går kommer vi att vidga barnens undervisning kring bokstäver, allt efter deras intresse och kunnande.

Vi kommer även att jobba med siffrorna 0-9 för att det också ska bli en naturlig del i barnens lärande och för att det hänger ihop med barnens intresse för skola.

Efter sportlovet kommer Professor Snäll att skicka sin vänner bokstavspiraterna för att ”ta över” undervisningen från Jenny, Eva och Helen. De kommer att ge barnen olika bokstavs och sifferuppdrag. 

Vi har valt att ta med pirater, då det är en lek som en del barn leker ute på gården men som inte alltid blir så bra, så därför vill vi som pedagoger gestalta goda och snälla pirater för barnen och få deras lek att ta ny riktning, som att leta efter olika uppdrag, skatter mm.

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback