Skolbanken Logo
Skolbanken

Fokusvecka sagor

Björken, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Vi arbetar med sagan om ” Bockarna Bruse” på flera olika sätt. På ett roligt & lustfyllt sätt önskar vi att barnen utvecklar sitt språk & fantasi!

Vi arbetar med sagan om Bockarna Bruse. Genom detta Språkarbete önskar vi att barnen lär sig flera nya ord, nya begrepp och ökar sin ordförståelse. Vi vill också att barnens självkänsla stärks genom att de får återberätta sagan. Vår förhoppning är att de ska känna: jag vågar, jag kan! 

Hur: vår lärvän Alfabeta är med oss. Vi använder olika metoder, sagoläsning, muntligt berättande, återberättande, flano, draman, skapande, sånger, lekar, bygg & konstruktionslek, rörelse, musik mm. 
Vi vill presentera sagan på ett spännande sätt, skapa en ”happening” och därmed bygga upp en förväntan hos barnen. 
Barnen får berätta vad de kan om sagan, vi ställer frågor och är nyfikna. Vårt förhållningssätt bör vara öppet för vad barnen kan och vad de vill utforska mer av, vi vuxna är också nyfikna.

När: vi arbetar med Bockarna Bruse under hela veckan. Fredagen veckan före fokusveckan introduceras sagan för barnen. Fokusveckan startas med gemensam rörelse på måndagen. Rörelseaktiviteten handlar om Bockarna Bruse ex, vi trippar, klampar, stampar, vi går över bron, kryper under bron, trollhopp, trolldans mm. 
Undervisningen sker i samlingen, läsvilan, planerade aktiviteter och leken. Under veckan arbetar vi extra mycket med ord från sagan: rulla, över, under, liten, mellan, stor, åla, krypa, bro, å.

Förskollärarna ansvarar för planeringen och att undervisningen genomförs. Alla pedagoger är delaktiga. Alla barn deltar i undervisningen.

  

 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback