Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Året var...

Fjälkinge skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Första uppgiften denna terminen är en skrivuppgift där vi arbetar både med skrivandet, källkritik och så småningom muntlig presentation. Tänk både på skrivregler samt att formulera din egen text! Uppgiften går ut på att du får tilldelat ett årtal som du ska söka fakta om. Mer information kommer i uppgiftsbeskrivningen som ligger som ett dokument i Classroom. Där finns också ett exempel på hur ett sådant dokument kan se ut. Det är viktigt att du hela tiden har koll på var du får din fakta ifrån, samt när du hämtar fakta då du ska göra en källförteckning i slutet av dokumentet. (Se exempeldokumentet) Du ska också skriftligt värdera dina källor och det kommer du att få instruktioner om av Linda under ett lektionspass.


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Året var.... med källkritik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback