Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Gruppaktivitet v.5

Rådmansparkens förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Kompistema på Smulan

Gruppaktivitet

Var är vi? 

Nulägesbeskrivning: vi märker att klimatet är lite väl hårt i barngruppen just nu. Barnen håller koll på varandra och skvallrar, det ska vara rättvist och lika för alla i alla situationer tycker barnen. I konfliktsituationer förekommer en del hårda ord och de har svårt att komma överens om vissa saker. Det kan vara svårt ibland att lyssna när andra barn säger sluta, stopp, jag vill inte.

Övergripande mål: Vi vill att barnen ska få en förståelse för andras situationer och utveckla sin empatiska förmåga.

 

 

 

Planering

Vad ska vi göra: Vi ska börja att läsa en kapitelbok, fortsätter sedan med en diskussion om hur man är en bra kompis som blir till en kompissol, rita teckningar om en situation barnen var en bra kompis.

 

 

 

Hur ska vi göra det: Först introducerar vi gruppaktiviteterna. Vi använder boken Tilda med is och sol som vi läser i de båda grupperna och använder handledningen som finns till med reflektionsfrågor att ställa till barnen. Aktivitet där vi börjar med kompissolen och tillsammans diskuterar kring hur man är en bra kompis på förskolan. Barnen få ge förslag. Sedan får barnen rita en situation där de varit en bra kompis. Avslutningsvis går vi en runda där barnen visar varandra och berättar vad de ritat. 

På vilorna läser vi kompisböckerna om kaninen och igelkotten och ställer frågor kring innehållet efteråt för att å en röd tråd genom dagen/veckan.

Vilka/ När/ Var: Vi genomför samma innehåll och format i både grupperna på tis respektive ons. 2 pedagoger per grupp och dag ansvarar för att hålla i gruppaktiviteterna inomhus medan resterande personal och barn leker utomhus.

(Skolverket, 2015)

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att fota aktiviteten, anteckna barnens förslag till kompissolen samt att vi hjälper barnen att få ner deras tankar på bilden de ritat.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter