Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Språkutveckling med babblarna

Ängsgårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Utveckla och stimulera barnets ordförråd, begrepp, enkel grammatik och språkförståelse.

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

De yngsta barnen visar nyfikenhet för Babblarna. Hämtar de olika figurerna och leker med dem. Hämtar böcker och vill att en vuxen ska läsa och leka bokens handling. Några barn vet babblarnas namn. Alla är bekanta med dem. Vill sjunga och röra på sig och har intresse för rim och ramsor. 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

Språkutveckling

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Figurerna Babblarna

Böcker med och utan rekvisita innehållande babblarna

Sång, musik och rörelse

Rim och ramsa 

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback