Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG05

Role Play/informal debate

Kungsholmens västra gymnasium, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Role Play/ Informal debate

With Kristin


Läroplanskopplingar

Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.

Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Role Play/informal debate

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback