Skolbanken Logo
Skolbanken

Förskolan Stjärnhuset Nystart, omstart eller projektfördjupning januari

093501 Förskolan Stjärnhuset, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Ny termin - Pedagogernas förberedelser inför vårterminen.

Pedagogisk uppföljning 5

 

I början av terminen ska vi ha fokus på och främja barnens förmåga att lyssna och reflektera. Detta gör vi genom att i projektarbetet avsluta varje projekttillfälle med en enklare reflektion kring aktiviteten. Frågor som kan användas i reflektionen kan vara: var det enkelt/lätt? Var det något som var svårt? Hur började du? Hur gjorde du sen?

 

Vi börjar även projekttillfället på tisdagar med en återblick på föregående veckas arbete. Allt eftersom barnen blir mer vana att reflektera kan man utöka med fler frågor.

 

Reflektionstillfällena kommer att ske i mindre grupper om fyra till fem barn så att alla barn ges goda möjligheter till att kunna lyssna på sina kompisar samt att själva få kunna berätta.

 

Vi har till denna termin fått några nya barn från Svanen. Vi kommer i början av terminen introducera för de vad vi har arbetat med i projektet på Örnen.

 

Till denna termin är barnen indelade i två grupper om elva och tio barn. Dessa två grupper delar vi sedan upp i två mindre grupper vid projekttillfället så att alla barn lättare ska kunna få stöttning och komma till tals.

 

Vi kommer starta upp projektet med olika aktiviteter där barnen uppmuntras och utmanas till att lyssna och reflektera i olika sammanhang. Det blir skapande aktiviteter och samarbetsaktiviteter som bygger vidare på barnens tidigare arbete kring träden.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback