Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 8

Åsö Grundskola Fysik 7F - Ljud och hörsel

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Vibrerande föremål kan skapa både vackra toner och störande buller. Ljudets egenskaper, hur det uppstår och kan breda ut sig, hur vi utnyttjar kunskaper om ljudet, hur örat uppfattar ljud samt hur ljudmiljön påverkar hälsan är det här arbetsområdets fokus.

Undervisande lärare:

7DEF, Valentina Hedén, Valentina.tellne@edu.stockholm.se

Mål:

 • Förstå och förklara centrala begrepp, samt sätta dem i sammanhang för att förklara samband mellan fysikaliska fenomen.

 • Namnge örats delar, och beskriva hur ljudvågorna färdas i örat till hjärnan.

 • Beskriv olika hörselskadors symptom, orsak, konsekvenser, hur vi kan förebygga, behandla eller lära oss leva med hörselskadorna med olika hjälpmedel.

 • Förklara hur ljud uppstår med vibrationer

 • Förklara hur ljud breder ut sig
  - med olika hastigheter beroende på olika ämnen och temperaturer
  - i vågrörelser med vågberg och vågdalar

 • Förklara skillnaden mellan höga och låga toner (Hz).

 • Förklara skillnaden mellan starka och svaga toner (dB).

 • Förklara vad resonans är och ge exempel på vad resonans används till.

 • Förklara vad ultraljud är och ge exempel på vad ultraljud används till.

 • Förklara vad eko är och ge exempel på vad eko används till.

 • Förklara hur ljud mäts och hur ljudmiljön kan påverka hälsan.

 • Ge exempel och beskriva historiska och nutida upptäckter och vilken betydelse de haft för utvecklingen av musikindustrin samt att förbättra människors ljudmiljö.

 • Planera, genomföra och utvärdera undersökningar, samt använda mätningar och resultat i diskussioner om ljudfenomen och ljudmiljön.

   

Tidsplan:

7F

Måndag 40

Onsdag 90

Torsdag 60

6

8/2
Örat och hörseln (s.7-8)

10/2
Laboration
Örat och hörseln

11/2
Örat och hörseln (s.7-8)

7

15/2
Svängningar och Frekvens (s.9-10)

17/2
TEST 1. Öra och hörsel
Laboration
Svängningar och Frekvens

18/2
Svängningar och Frekvens (s.9-10)

8

22/2
Ljudhastighet och Eko (s.11-14)

24/2
TEST 2. Frekvens
Laboration
Ljudhastighet och Eko (s.11-14)

25/2
Toner (s.15)

10

8/3
Beräkna frekvens (s.16)
Ljudstyrka och Resonans (s.17)

10/3
TEST 3. Ljudhastighet och eko
Laboration
Ljudstyrka och Resonans (s.17)

11/3
Ljud på gott och ont (s.18)
Buller (s.19)

11

15/3
Ljud på gott och ont (s.18)
Buller (19)

17/3
PROV

18/3
Utvärdering

 

Arbetsform:

 • Undersökningar; genomföra och utvärdera
 • Uppgifter i arbetshäfte
 • Genomgångar
 • Filmer

Litteratur och internet - sidor att hitta fakta och övningar:

www.liber.se

 • Biologitext som läggs in på teams NO-kanal
  (Biologi spektrum kapitel 7 om Örats sinnen s.293-295)

 • Fysik spektrum grundbok
  - kapitel 3 (s.76-94)

 • Fysik spektrum light - finns ej digitalt 
  - kapitel 3 (s.51-62)

www.horseltestaren.se

www.1177.se (tinnitus, öroninflammation)

www.phet.colorado.edu  - se simulationer av ljud och vågrörelser
http://phet.colorado.edu/sims/html/waves-intro/latest/waves-intro_en.html


Filmer:

www.sli.se

 • Örat - vilket verktyg (DVD 1087, 14 min)
 • Vi lär oss om våra sinnen (DVD 2100, se mellan 3.00-8.15)
 • Vi lär oss om - ljud (DVD 2305, 10 min)

www.studi.se

 • Hörseln
 • Vad är ljud?
 • Ljud och oljud
 • Musik och resonans
 • Ljudets styrka och spridning
 • Tal och sång
 • Dopplereffekten

Bedömning:

 • Användning av begrepp, modeller och teorier enligt kunskapskrav
 • Delaktighet, motiveringar och resonemang i diskussioner och övningar

Ämnesspecifika tillägg;

Viktiga begrepp för arbetsområdet:

 • Öronmussla
 • Hörselgång
 • Trumhinna
 • Hörselben
 • Snäcka
 • Hörselceller
 • Hörselnerven
 • Hörselcentrum
 • Örontrumpet
 • Tinnitus
 • Öroninflammation
 • Vibration
 • Förtätning
 • Förtunning
 • Våglängd
 • Vakuum
 • Ljudets hastighet
 • Frekvens (Hz)
 • Infraljud
 • Ultraljud
 • Höga toner (diskant)
 • Låga toner (bas)
 • Ljudstyrka (volym)
 • Starka och svaga toner (dB)
 • Resonans
 • Eko
 • Buller
 • Dopplereffekten

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Åsö grundskola Fysik åk7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback