Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5 - 6

Uppfinningar åk 5

Oxledsskolan F-6, Partille · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Projekt tillsammans med teknik där eleverna får skapa egna uppfinningar i grupp. Skriva olika texttyper/ ge respons samt genomföra en muntlig redovisning.

VAD?

Efter avslutat arbetsområde ska ni veta:

hur en instruktion skrivs och vilka delar som ska finnas med,

vad som ska finnas med på en reklamaffisch och något om hur delarna påverkar köparna,

hur man presenterar en uppfinning på ett relevant sätt

HUR?

Arbeta med strukturen för instruktioner på olika sätt,

Skriva instruktioner enskilt och i grupp,

Skapa en reklamaffisch, och eventuellt en reklamfilm,

Redovisa

 

BEDÖMNING:

Projektet bedöms under lektionerna, enskilt och i grupp.

Instruktionen som skrivs och om den följer "reglerna" vad gäller språk och struktur,

Reklamaffischen och om ni fått med vad det är för något, hur fungerar den, varför man skall köpa just er uppfinning. Tänk på vem reklamen är riktad till, är det för en pensionär? En mamma? För alla?

Den muntlig redovisningen


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback