Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Kemi åk 6 - Bli en kemihistorisk detektiv

Lyckeboskolan F-9, Visa kommun · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Här kommer du upptäcka hur kemin har påverkat människornas levnadsvillkor i historien, men också hur kemin påverkar oss idag och i framtiden. Du får läsa om hur vetenskapen kemi växte fram ur myten om de vises sten. Du får också kunskaper om hur mediciner samt fullerener påverkar oss. Samtidigt får du träna på faktagranskning och källkritik på internet.

 

Du kommer i arbetet att utveckla din förmåga att:

-  Förklara och redogöra för dessa punkter: 

 • Kemi förr och nu
 • Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar
 • Det periodiska systemet
 • Blandningar och rena ämnen
 • Det naturvetenskapliga arbetsättet
 • Ämnenas egenskaper
 • Aggregationsfaser
 • Separera ämnen
 • Ämnen som förändras

-  - Berätta om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse.

- Genomföra labbrationer på ett säkert sätt

- Skriva en labbrapport

- Naturvetenskpliga begrepp

 

För att lära sig kommer du att få ta del av: 

 • Lärande genomgångar. 
 • Filmer från bla studi.se och youtube
 • Textmaterial från lärare och teams
 • Teams - Uppgigifter
 • Diagnoser
 • Labbrapportsskrivningar - övning
 • Varandra och läraren 

 

 

Bedömning. Du visar dina förmågor genom att:

- Vara aktiv på lektioner, kom gärna med frågor osv

- En inlämning av labbrapport

- Ett skriftligt prov

- Ett parprov

 

 

 Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav kemi åk 4-6
bedömning labbrapport
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback