Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

Åk 8B Fritiden och hemsysslor

Tråsättraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Du ska lära dig berätta/ställa frågor om vad du gör på fritiden och vad hjälper du med hemma.

Varför ska du lära dig att berätta/ställa frågor om din fritid och andra aktiviteter som man kan göra hemma?

För att du ska utveckla

  • kunskaper i spanska språket i olika områden och sammanhang där språket används och utveckla tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för olika syften.
  • kunskaper i språket för att uttrycka dig i ämnesområden som är välbekanta för dig, vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Tidsperiod Vecka 2- 5

Vad ska du lära dig under det här moment?

  • Du ska lära dig olika uttryck och ord för att kunna berätta om din fritid och hemma göra (bädda sängen, diska mm)
  • Repetition.Verb i presens. Berätta vad du tycker om mest. 
  • Lista av olika verb. Verb som slutar på AR, ER, IR i presens. Hur man böjer verb som slutar på AR - ER - IR
  • Frågeord. Ställa frågor/svara på vad du hjälper med hemma och på din fritid.
  • Berätta vad är det som är viktigaste för dig. 
  • Tiduttryck.  
  • Repetition. Klockan. Frågor: Vad är klockan? och hur dags?

Hur ska vi lägga undervisningen?

Varje lektion börjar vi att hälsa på spanska. Sammanfattning av tidigare lektion, korta genomgångar, Tittar på videoklipp, arbetar med lektion uppgifter. Vi gör skriftliga och muntliga uppgifter och använder Texter/dialoger där olika personer pratar/berättar om deras fritid och andra typiska aktiviteter som man gör hemma. 

Hur ska du visa dina kunskaper?

Läraren kommer att bedöma din förmåga att arbeta under lektionstid, använda materialet, läsförståelse under vecka 3, hörförståelse och prov. 

Vecka 2            mån 11 - tors 13 - fred 14 januari 

VAD Läsförståelse. Man läser en text där man några personer berättar vad de gör på fritiden. Övar på de nya orden. 

        Vi arbetar med grammatik och identifierar olika verb i grundformen och ser hur man böjer dem i texterna om fritiden.

Vi böjer verben i första, andra och tredje person singular i presens d v s jag ... du... han/hon/Ni ... 

Övar på de nya orden på olika sätt på webb sidan. 

Namn på fritidsaktiviteter, vad du kan hjälpa med hemma. 

Några tidsuttryck

Läsförståelse 

HUR     Vi arbetar 20 min med att läsa glosorna på stencilerna som ni kommer att få.

            Sen övar ni på glosorna på webbsidan Samona utbildning. Spelar Quizlet med de nya orden. 

       https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/exercise/glosmastaren/304

             Vi lyssnar på texten och följer den skrivna texten för att se orden och lyssna på uttalet.

             Vi använder webbsidan för att öva på verb och ord på olika sätt. 

             Du behöver öva 15 minuter hemma det du har övat under lektionstid. 

Vecka 3          mån 18 - tor 20 - fred  22 januari 

  VAD    Lyssnar och följer texten.

              Övningar om läsförståelse.  Muntlig och skriftlig ställa frågor om texten om fritiden.

               Läsförståelse. Läs en del av texten för läraren om fritiden och översätt den muntlig . 

              Regelbundna verb i presens: Att spela instrument; att studera; att lyssna; att sjunga; att prata, att simma, att spela                                sport/spel

              Namn på fritidsaktiviteter. Det viktigaste och det man tycker om mest. 

HUR      Skriftliga övningar. Quizlet. Hörförståelse fritidsaktiviteter. 

Vecka 4     mån 25 - tor 28 - fred 29 januari 

VAD 

Berätta/ställa frågor om fritiden och vad du hjälper med hemma

HUR Skapa en egen dialog där du ställer frågor och svar om fritiden och vad du hjälper med hemma

Vecka 5     mån 1 tor 4 - fred 5 februari

VAD Lär dig dialogen utantill

HUR  Öva din dialog med en kompis och filma den, lämna dialogen till läraren.

 

Se kunskapskrav - kopplingar till Läroplanen.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen
8A Fritiden och hemmasysslor
Uppgifter
Prov. Att berätta om sin fritid och hemsysslor. Böja regelbundna verb som slutar på AR ER IR

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback