Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

9

Energi och kärnfysik

Gåvsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Energiförsörjningen är en av de stora framtidsfrågorna. Hur ska vi människor kunna använda energi till elektricitet, uppvärmning, industrier och transporter utan att påverka klimatet? Hur fungerar de olika energikällorna och vilka fördelar och nackdelar har de?

Mål

Du ska kunna:

  • diskutera och ta ställning i frågor som rör energi, samhälle och miljö.
  • förklara energiprincipen; energi kan varken skapas eller förstöras, utan bara omvandlas mellan olika former.
  • beskriva energiomvandlingar vid olika händelser.
  • beskriva och förklara hur några olika energikällor fungerar och resonera om deras för- och nackdelar
  • beskriva och förklara vad kärnfysik, radioaktivitet och joniserande strålning är 
  • ge exempel på hur vi människor använder radioaktivitet och vilka effekter det har

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Energi och kärnfysik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter