Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Tyngdkraft, friktion och jämnvikt.

Söderfjärdsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 20 februari 2021

Begreppen tyngdkraft, friktion och jämnvikt finns runt omkring oss när vi leker på lekplatsen, är på tivoli eller kanske i skidbacken. Varför går det snabbare att åka nerför en rutschkana än en kulle där det växer gräs? Kan man gunga gungbräda med någon som är mycket större och ändå få jämnvikt? Och är det en stor eller liten sten som faller fortast till marken om man släpper dem från samma höjd? De här är några av frågorna vi ska hitta svar på i vårt arbete med begreppen tyngdkraft, friktion och jämnvikt.

Det här ska vi lära

  • Vad tyngdkraft, friktion och jämnvikt är
  • Hur man kan beskriva och förklara dessa begrepp på ett enkelt sätt
  • Hur man genomför och dokumenterar experiment

Så här ska vi jobba

Så här ska du få visa

Du visar din kunskap genom att:

  • vara delaktig i diskussioner 
  • skriva texter och göra bilduppgifter i din NO-bok
  • återberätta och diskutera vad filmerna handlade om
  • skriva en faktatext där du använder dig av och förklarar begreppen tyngdkraft, friktion och jämvikt
  • göra enkla undersökningar och dokumentera dessa 
  • jämföra egna resultat med andras 

Läroplanskopplingar

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback