Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 2

Träd och knoppisar

Grindskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 20 februari 2021

Vilka träd finns i vårt närområde? Hur växer träd? Vad kan vi använda träd till? Hur kan man känna igen olika träd?

Träden ändrar utseende i takt med årstiderna. Vilka kännetecken finns för de olika arterna?

Hur växer träd? Vad använder människan träd till? Vilka djur bor i träden?


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback