Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema Läges- och riktningsbegrepp och återvinning

Östra Stenhagen anpassad grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Vad innebär "i" lådan? Hur kastar jag "upp" något? Eleverna kommer i tema-arbetet få bekanta sig med läges- och riktningsord. Var ska jag kasta bananskalet? Eleverna kommer i tema-arbetet få bekanta sig med källsortering av sopor.

Innehåll:

Eleverna kommer ges möjlighet att få uppleva och utforska olika läges- och riktningsbegrepp samt delta i återvinning.

Syfte:

Tema-arbetet syftar till att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om läges- och riktningsord samt enklare programmering. Temat syftar också till att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om Återvinning och hur vi kan påverka vår miljö.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att ordna sina erfarenheter utifrån rum, tid, kvalitet och kvantitet.

Undervisningen ska bidra till att eleverna stimuleras till en utforskande hållning och en förmåga att använda sina kunskaper i olika situationer

Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att använda digitala verktyg och utveckla kunskaper om programmering.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att se konsekvenserna av eget och andras handlande samt uppfatta samband mellan orsak och verkan.

Eleverna ska ges förutsättningar att ta initiativ till, planera och genomföra aktiviteter som har betydelse för praktiska situationer i hemmet.

 

 

Arbetssätt och aktiviteter:

Med hjälp av verbala instruktioner och bildstöd kommer elevernas ges möjlighet att följa enklare banor där vi tränar läges- och riktningsbegrepp.

Vi kommer också jobba med begreppen i andra situationer som eleverna möter varje dag, till exempel i hallen där vi tränar på att lägga ytterkläder "i" lådan eller hänga jackan "på" kroken.

Vi kommer även leka olika lekar och lyssna på sagor, läsa böcker och titta på filmer där läges- och riktningsord finns med.

Med hjälp av verbala instruktioner och bildstöd kommer elevernas ges möjlighet att sortera sopor som vi har i klassrummet tex. efter fruktstunden.

Vi kommer även leka olika lekar och lyssna på sagor, läsa böcker och titta på filmer där återvinning finns med.

Centrala begrepp:

Lägesord

Framför, bakom, på, i och under

Riktningsord

Framåt, bakåt, upp, ner, höger och vänster

Återvinning

Kompost, brännbart och papper

 


Läroplanskopplingar

ordna händelser och upplevelser i tid och rum,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Återvinning och hur den fungerar.

Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.

Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav verklighetsuppfattning åk 1-9, grundsärskolan
Kunskapskrav vardagsaktiviteter åk 1-9, grundsärskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback