Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Äventyret värdegrund/Naturvetenskap Mars 2021

Skogsgläntans förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Hur lever och hur tar vi hand om våra tamdjur ?

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Värdegrund/ Naturvetenskap

Tidsperiod: mars

Förskolans namn: Skogsgläntan

Grupp: Äventyret

Barnens ålder: 3-6

År och datum: 22/2-21

Planeringen Upprättad av:

Sara, Yvonne, Ullis  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Hur lever och tar vi hand om våra tamdjur?
Vad äter djuren? odla?
-Hur tar vi hand om det vi får från djuren, mjölk till smör?
Vilka målområden i läroplanen berörs?
-
Se nedan


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Faktakunskaper om våra tamdjur och praktiskt få delta i hur olika produkter framställs - smör.

Vi tillsätter material i våra lärmiljöer för att skapa goda och inspirerande förutsättningar för ”fri lek”

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-”mind map” samtal, litteratur, ur.se,
- observationer, dokumentation, (1:an, 2:an 3:an)


 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Unikum, dokumentationsvägg, trespaltare.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?

Vi har gjort det vi planerade, barnen har varit aktiva och haft lust och engagemang i det vi lärt och undervisat om. Det har varit störst fokus den här perioden kring kon. Vi har, gjort eget smör, några har varit och hälsat på kor, kalvar och tjurar i närområdet. Vi har lärt oss faktakunskaper om vad vi får från olika djur. Från hagen till magen!!Beskriv barnens inflytande och delaktighet.

Barnen har valt olika aktiviteter och efterfrågar själva vad dom vill göra. Många leker med våra djur i vår lekmiljö och vill gärna vara hundar. Ute leker några hund och hundägare, då vi pratat om att hundar inomhus inte springer och skäller.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Vi har erbjudit och följt det vi planerade då barnen varit intresserade ser vi att det vi gör är lustfyllt och roligt.Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?

Vi fortsätter att jobba vidare med fler av våra djur, vi kommer nu att ha fokus på höns, tuppar och kycklingar. Längre fram vi kommer även att påbörja att undervisa och lära oss om djuren på gården.
-Utvärderingen gjordes av:

Yvonne och Ullis

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter