Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 5

Sommar och Vinterskuggan VT-2021

093201 Förskolan Sagolandet, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Barnen utforskar sökandet efter skuggslem, genom bla böckerm berättande, projiceringar för lek, i ateljén och med andra estetiska uttrycksformer.

 

Innehåll

 

Styrdokument vi utgår ifrån:

 

- Läroplanen

 

- Barnkonventionen

 

 

Syfte:

 

Vårt syfte med projektet är att fördjupa barnens intresse för Sommar och Vinterskuggan för bland annat tar redan vem sommar och vinterskuugan är, vad dem äter? hur lever dem? vart sover dem?Intresset för skuggslem, vad är det? vat kommer det ifrån?böcker, sånger och digitala klipp. Vi har valt detta projekt utifrån barnens intresse, deras redan kunna kunskap, deras sponta återberättande, vi ser också att de väljer att leka sommar och vinterskuggan i deras lekar.

 

 

Förskoleundervisningen är scenen där barn har första kontakten med vetenskapen. Det är därför vi, pedagoger,

 

erbjuder barnen aktiviteter som gör att de kan upptäcka, känna, manipulera och experimentera. På detta sätt tar vi

barnen närmare de vetenskapliga aspekterna som ingår i deras verklighet.

 

Barnen , genom sina sinnen, vet vad ljus är, de ser skuggor, men de undrar inte varför de dyker upp, rör sig, ändrar storlek

 

... Utan tvekan är allt relaterat till ljus något attraktivt och motiverande för barn, så genom olika aktiviteter kommer vi att hjälpa dem att upptäcka vad skuggor är och varför de visas, varför de ändras i storlek eller till och med försvinner

 

 

 

I ett samhälle där teknisk mättnad är så närvarande, där barn är vana vid att hantera mobila enheter i mycket ung ålder, spelar ljus och skugga en stor roll för att stimulera deras fantasi och utveckla deras färdigheter på ett kreativt sätt.

 

 

 

Användningen av ljus och skuggor uppskattas inte bara av barn utan det är också en mycket berikande aktivitet för dem. Det är en motiverande resurs som hjälper utvecklingen av kreativitet, muntligt uttryck, förståelse och lagarbete medan du arbetar med olika ämnen, övervinner rädsla och arbetar med abstrakta begrepp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål: (välj ett mål från förskolans läroplan)

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

 

 

 

 

 

Delmål: (skapa tre tydliga delmål utifrån övergripande läroplansmål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

Främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning

 

 

 

Exempel på litteratur:

Låna sommar och vinterskuggan böcker från biblioteket, till att börja med.

Polyglutt, UR

 

 

 

 Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med utifrån våra mål vi har valt ifrån läroplan genom att barnen ska få utforska, undersöka, skapa. Vi vill även att projektet genomsyrar hela verksamheten både inne och ute.

Vi projicerar upp till väggen, vi har reflektion med barnen på fredagar utifrån det vi har arbetat med under veckan.

 

Ljusen och skuggorna skapar en magi som kan transportera oss till de mest avlägsna hörn av vår fantasi, stimulera skapandet av mentala bilder och frigöra överraskning.

 

På detta sätt blir ljus och skuggor ett pedagogiskt verktyg för oss, de skapar motivation och låter oss hitta nya förslag för klassrummet; därför är de en motiverande resurs som gör det möjligt att arbeta med en mängd

 

olika mål som:

 

Utveckla barnens kreativitet och fantasi.

 

Övervinna rädslan för skuggorna och mörkret genom sin förståelse.

 

Utveckla uppmärksamhet och observation.

 

Börja utveckla abstrakt tänkande.

 

Att uppmana uttryck med kroppen, att frigöra händernas och kroppens rörelse.

 

Att improvisera berättelser under mörkrets anonymitet och att upptäcka ljuset som är gömt i föremål och målningar.

 

Utveckla dina plastiska färdigheter.

 

Uppmuntra barn att observera detaljer.

 

Arbeta ordförråd och språk genom representation.

 

Bjuda in till lek och experiment.

 

Arbeta och skärpa sinnena.

 

Det öppnar dem för känslor, att vara resursstarka och att räkna ut sätt att räkna.

 

Utveckling av både verbal och icke-verbal kommunikation.

 

De möjliggör olika inlärning och begrepp: form, storlek etc.

 

 

 

Med utgångspunkt från fördelarna och kvaliteterna som förstärker fenomenet "ljus och

 

skugga" kan en mängd olika aktiviteter genomföras som barn kommer att njuta av.

 

 

 

Dessa aktiviteter kommer att ha en lekfull karaktär, eftersom att prata om spel motsvarar att

 

hänvisa till fritids övningar som har värde i sig.

 

 

 

Sådan är spelets betydelse att den utgör en av grunden för personlighetsutveckling.

 

FÖRSLAG TILL AKTIVITETER MED LJUS OCH SKUGGOR:

 

 

 

Kinesisk skuggteater: denna aktivitet kan göras både på gården och i klassrummet, bara man har ett vitt lakan

 

och en glödlampa. Det enda du bör tänka på är att solen eller strålkastaren lyser bakom lakan så att skuggorna

 

skapas. Barn kan ingripa i skuggteatern både som skådespelare och som åskådare. De kan tolka med sin egen

 

kropp, med dockor eller kinesiska skuggor. Skuggor teater är en av de mest kompletta utbildnings resurserna

 

som vi kan arbeta med i förskolan. Det uppmuntrar lagarbete och samarbete mellan barn, bidrar till att utveckla

 

deras plastiska färdigheter och emotionella intelligens.

 

 

 

Var är min skugga?: Det är ett perfekt spel att göra på gården. Barn måste hitta sin egen skugga. När de väl har

 

hittat det, berätta för dem att de måste utföra en serie snabba rörelser för att försöka vilseleda deras skugga.

 

Barnen kommer att inse att de inte kan, att skuggan alltid imiterar dem. Se filmen här!

 

Pilla, Pilla på skuggan: trampa på din partners skugga, men utan att bli trampad av din egen skugga. Det gynnar

 

uppmärksamhet, samordning, precision i rörelser och är roligt.

 

 

Projicera skuggor med föremål och leksaker: enkla aktiviteter som kräver lite material som är tillgängliga för de flesta; det räcker med en kartong, en ficklampa (eller solen själv om den görs på gården) och vardagliga föremål i klassrummet som: djur, trafikskyltar, logikblock etc. Dessa spel gör att du kan arbeta med en mängd olika begrepp: storlekar, former osv. förutom att möjliggöra varierat lärande, såsom att solen rör sig hela dagen; att

 

skuggorna i första och sista minuten är längre, men att vid middagstid, när solen är precis ovanför, är skuggorna mycket korta; att ljuset reflekteras från olika ytor: fast, flytande ... Och många andra saker som vuxna tar för givet men som hos barn genererar känslor av entusiasm och överraskning.

 

 

Projicering av ljus på en CD för att skapa en regnbåge: för att få en regnbåge måste vi bara ta en ljuskälla och placera en CD framför den. Om vi ​​till exempel tänder ett ljus och flyttar CD: n närmare och längre bort från det kommer vi att se imponerande färgkombinationer. Detsamma kommer att hända med en glödlampa, en strålkastare, solen själv ... Varje typ av ljus kommer att ge upphov till en annan kombination av färger; Till exempel i bild A har en CD placerats framför ett fönster när solen går in direkt och CD: n reflekteras från en närliggande yta. I bild B projiceras solljus eller ficklampa på CD-skivans yta.

 

 

 

 

Hur känner jag mig?: Denna aktivitet är mycket lämplig för att

 

arbeta med känslor. Barnen projicerar sina skuggor på

 

uteplatsen och med krita drar de olika ansiktsuttryck av sorg,

 

glädje, överraskning, rädsla, ilska ...

 

 

Rita konturen som genereras av skuggorna: beroende på koncepten vi vill arbeta med (former, storlekar, längd ...) väljer vi olika vardagliga föremål som leksaksdjur, logikblock, leksaksbilar etc. Tanken är att rita konturen som skapas av skuggorna och arbeta med de koncept vi ville ha. Dessutom, om vi gör aktiviteten utomhus kan vi slutföra den genom att ställa olika frågor som: kan skuggorna spåras och vad som händer efter ett tag? Sammanfaller den konturen med skuggan?

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback