Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Så styrs Sverige

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

I en demokrati får du vara med och påverka hur ditt liv ska bli. Vad betyder det för dig, mig, henne, honom, hen, oss? Det är viktigt att veta sina rättigheter, men också förstå att med rättigheter kommer också skyldigheter. Det är också viktigt att förstå att det finns människor runt om i världen som inte lever i en demokrati och som kämpar för att få göra det vi i Sverige ser som en självklarhet. Att få uttrycka våra åsikter, rösta på vilket parti vi vill eller inte behöva oroa oss för att vår tro eller sexuella läggning är något brottsligt.

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Vid olika uppgifter redovisar du kunskaper om hur en demokrati bör fungera, hur Sverige styrs och hur ett val till Sveriges riksdag, kommun och landsting går till.

I ett grupparbete kommer ni också att resonera kring hur individer och samhälle påverkar varandra. Du visar samband mellan hur vi i Sverige väljer och vad konsekvenserna av ett val kan bli.

I grupparbetet undersöker ni vad ert tilldelade parti står för och lyfter frågor som är viktiga för det partiet. 

I olika uppgifter resonerar du om för och nackdelar kring att alla är med och bestämmer. 

I ditt arbete muntligt och skriftligt använder du dig av samhällsvetenskapliga begrepp.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi går igenom hur ett demokratiskt samhälle ser ut, hur Sverige styrs och hur ett val till Sveriges riksdag, kommuner och landsting går till. Vi jobbar med olika perspektiv som för- och nackdelar med en demokrati att få vara med och bestämma.

Vi går igenom ideologier och partier och belyser likheter och skillnader mellan dessa. Vi tränar på att jämföra och se sambandet mellan dem.

Vi tränar på orsak och konsekvens.

Vi går igenom och tränar på samhällsvetenskapliga begrepp.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Dina kunskaper om samhällsstrukturer - hur Sverige styrs och hur ett val går till.

Din förmåga att jämföra och se sambandet mellan ideologier och olika partier.

Din förmåga att jämföra begrepp som demokrati och diktatur.

Din förmåga att se orsakerna och konsekvenserna av partiers ståndpunkter och idéer.

Din förmåga att använda samhällsvetenskapliga begrepp.

 

Dokumentation
Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback