Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

F

Religion år 8 12C

Läroverket, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 16 april 2021

Hinduism & Buddhism, Vad påverkar oss?, NRR & Sekulära livsåskådningar.

 ARBETSPLANERING

INSTUDERINGSUPPGIFTER

Hinduism & Buddhism

Vad påverkar oss?

NRR & Sekulära livsåskådningar

Vi läser båda religionerna under samma område, en åt gången. Eleverna arbetar med instuderingsfrågor/diskussionsfrågor som behandlar båda religionerna. De får sedan analysera likheter/skillnader. Examinationen är muntlig och skriftlig.

Området bottnar i begreppet identitet som problematiseras med hjälp av olika livsfrågor. Inledningsvis gör vi övningen "Jakten på svar" för att sedan skriva en kortare text om olika påverkansfaktorer, både inom och utanför religionen. 


Vi gör sedan en minifördjupning av begreppet riter där eleverna får fundera över egna riter, sekulära riter och religiösa riter samt reflektera över vilken funktion dessa har. 

Eleverna får göra ett eget arbete/grupp kring en ny religiös rörelse. Här arbetar vi särskilt med inifrån- och utifrånperspektiv (hur religionen representerar sig själv kontra hur andra ser på den). Arbetet redovisas i en presentation.


Efter detta arbetar vi med sekulära livsåskådningar genom att göra en karta (digitalt, finns verktyg, alternativt för hand) över olika typer av religioner och livsåskådningar för att få syn på gemensamma nämnare (oavsett religiös/sekulär). Humanism har en central roll.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Religionskunskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback