Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Bamseprojekt VT21

Hallongården, Örebro · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Ett projekt med Bamse i fokus. Vi använder sagorna om Bamse och hans vänner som ett medel för undervisning i olika läroplansområden.

VAD och VARFÖR

Vi strävar alltid efter att ha fokus på barns språkutveckling i allt vi gör. Vi har därför valt att grunda projektet i sagor och berättande och vi utgår den här terminen från Bamse.

Vi har under en längre period arbetat med kompisrelationer, normer och värden. Vi har sett att det har gynnat barnens utveckling och har gjort en bedömning att fortsätta med det. Sagor om Bamse tror vi kan vara ett bra material att arbeta vidare med. Vi vill även använda Bamse och hans vänner till att utforska och lära kring andra läroplansmål, då vi använder ett årshjul där det under den här perioden ligger fokus på läroplansområdena hållbar utveckling, hälsa, naturvetenskap och teknik. Läroplansmålen vi främst planerar för, dokumenterar och analyserar är:

-förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

-motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

-förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

-förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

HUR

Vi kommer använda Bamse som ett verktyg för att utforska och lära om detta genom att, bland annat, läsa böcker på olika sätt och olika språk, och även använda sagan till att leka och skapa tillsammans med barnen. Vi kommer även förändra lärmiljön så att den främjar lek och lärande.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback