Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4

Kul med musik

Eldsbergaskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 19 mars 2021

Vad kan man göra för kul med musik för andra?

Syftet med uppgiften utifrån läroplanens del 1:

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

 

Undervisning:

I det här projektet ska du i grupp planera och genomföra en musikvideo/tiktokdans (15-30 s) Du förbereder detta med noga vald musik och uttryck som anpassas till den målgrupp det är tänkt för. Ni spelar in detta på era chromebooks och sen visas den för den/de grupper ni önskar. Ni kan också "redovisa" den på en rast och lära ut till andra elever. 

Lektion 1

Gemensamt:

Brainstorma: vem/vilka är målgruppen (föräldrar/lärare/andra elever)? Ska den uppmuntra? Instruera? 

Dela in i grupper efter intresse

I grupp:

Dokumentera idé och målgrupp. Skriv i uppgiften. 

 

Lektion 2

Planera er aktivitet och anpassa till er målgrupp

Vad vill ni uttrycka/förmedla med musiken (känsla o aktivitet)

spela in på chromebook eller iPad 

15-30 sekunder lång 

 

Lektion 3

Planera er aktivitet och anpassa till er målgrupp

Vad vill ni uttrycka/förmedla med musiken (känsla o aktivitet)

spela in på chromebook eller iPad 

15-30 sekunder lång 

 

Bedömning

på vilket sätt du kan uttrycka dig om egna musikupplevelser

på vilket sätt du beskriver och ger exempel på hur musik kan påverka människor

 


Läroplanskopplingar

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback