Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

6

Melodispel och noter

Centralskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 11 april 2021

Du kommer att träna på att spela en eller flera melodier på klangspel, CB och piano. Vi kommer även att arbeta med noter, både notnamn och notvärde.

Vi kommer att lära oss namn på noter. Vi kommer att träna på enkla melodier för att spela på klangspel, CB och piano.

 

Jag kommer att bedöma dina kunskaper på:

-noternas namn

-var noterna ligger på klangspel och piano

-din förmåga att spela en enkel melodi

 

 


Läroplanskopplingar

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.

Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.

Matriser i planeringen
Musik årskurs 4-6
Uppgifter
Namnen på C-dur skala
Namnen på C-dur skala

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback