Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F - 5

Fakta Om Djur

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 19 mars 2021

Mitt djur-min fakta

 1- Välj ett djur som du tycker om / nyfiken / intresserade av / vill lära dig om osv. . . 

 2- Samla fakta om ditt djur från olika källor både på modersmål och svenska .

 3- Läs alla fakta du har samlat några gånger .

 4- Börja plocka ut det du tycker intressant, viktigt att veta och svar till frågor (röd tråd/ väg ledande) som står längre ner.

 5- Samla likadana information från dina olika fakta texter till en faktatext, stycke / punkt. 

      tex: Var lever ditt djur?  Hur länge lever de? Vad äter de? o s v

 6-  Stryk under eller gör en lista för ord , du inte förstår / främmande för dig men du vill gärna lära dig .

 7- Sök / fråga någon vuxen betydelsen av ordet . Säg ordet och betydelsen på modersmål och svenska.

 8- Skriv din egen fakta text i häftet. Läs några gånger tyst och högt.

 9-  Vi går igenom din text tillsammans , rättar fel och missförstånd. Vi läser högt din text. 

10- Du berättar .

11- Du ren skriver färdiga texten. Väljer bilder om ditt djur och klipper.

12- Vi klistrar text och bilderna i häftet.

13- Vi ritar våra djur, målar och namnger.

14- Skriver en liten berättelse för min teckning.

 

 

         Tanke karta / röd tråd

 1- Vilket djur du väljer ? (Berättar för mig muntligt varför just det djuret)

 2- Var lever de? Hur lever de ( i flock , ensam ... )? Tam - vild

 3- Hur länge lever de?

 4- Vad är deras föda (mat) ?

 5- Hur många barn föder mamman vid varje födsel ?

 6- Hur mycket väger de ? (vuxen hona, hane )

 7- Hur ser de ut ? (Utseende)

 8- Hur är deras personlighets drag ? ( Hur beter de sig, aggressiv, gosig o s v )

 9- Vilka andra egenskaper har de ?

10- Vilka är deras fiender ?

11- Vilka arter finns ? ( Om det finns ) 

 

Efter arbetet med temat ska vi kunna :

1- Leta efter och hitta olika fakta om samma tema,

2- Läsa dessa texter och samla det vi behöver och förstår,

3- Göra tanke karta för att underlätta att följa "röda tråden"

4- Sammanfatta ( samlade) textens innehåll på gemensamma punkter ( utseende, livslängd, föda osv )

5- Skriva med egna meningar,

6- Läsa-skriva-uttala och lära dig nya ord och begrepp,

7- Berätta din texts innehåll,

8- Ha lärt dig något nytt.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Synonymer och motsatsord.

Matriser i planeringen
Kunskapkrav modersmål åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback