Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

1 - 3

Musik sång och rörelse åk 3

Vikingstads skolor, Linköping · Senast uppdaterad: 26 maj 2023

Att sjunga tillsammans är ett sätt att skapa gemenskap och känna tillhörighet. I det här arbetsområdet tränar du gemensam sång och rörelse.

Syfte med undervisningen

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda din röst
 • härma och hitta på rörelser till musik
 • sjunga tillsammans med andra

 

Undervisning och arbetssätt

För att du ska kunna arbeta mot uppsatta mål kommer du:

 • träna på att sjunga tillsammans
 • sjunga unison sång
 • sjunga kanon eller växelsång
 • träna på att röra sig till musik samtidigt som du sjunger
 • träna på att dansa

 

Begrepp:

 • Rytm
 • Klang
 • Dynamik

 

Bedömning

När vi bedömer ditt arbete under lektionerna kommer vi att titta på:

 • din förmåga att använda din röst
 • din förmåga att sjunga tillsammans med andra
 • din förmåga att följa rytm och tonhöjd
 • din förmåga att härma och hitta på rörelser

 

Elevens inflytande och delaktighet:

 

Genom sång får du möjlighet att vara delaktig och bidra med din röst för att skapa en gemensam körklang. Till viss del får du möjlighet att ha inflytande över vilka sånger vi sjunger. I övningar, lekar och dans är får du möjlighet att vara delaktig och påverka innehållet i undervisningen genom att använda din fantasi när vi tränar på att härma och hitta på.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att sjunga och spela i olika musikaliska former och genrer,

Sång och spel i olika former. Unison sång, kanon, växelsång och ensemblespel.

Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten och hur den kan användas för musikaliska uttryck genom variation av klang, rytm och dynamik.

Röstvård och hörselvård vid sång, spel och lyssnande.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Matriser i planeringen
Musik åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback