Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4

Rörelse till musik och i dans åk. 4

Sundby skola, Ekerö · Senast uppdaterad: 14 juni 2023

MUSIK, RÖRELSE och DANS - har du stor nytta och glädje av hela livet! I detta område kommer du få träna på att röra dig till olika sorters musik.

Varför ska vi arbeta med det här?

Du ska utveckla din förmåga att;

  • röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

 

Det här kommer du att få undervisning om;

  • takt och rytm i danser och i rörelser till musik.

 

Det här ska du lära sig;

I undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att;

  • utföra dans med olika typer av danssteg.

 

Så här kommer vi att arbeta;

Vi tränar på att koordinera våra rörelser, hitta takt och rytm samt röra oss till olika sorters musik.

Vi leker, dansar och rör oss till musik.

Vi övar några danser t.ex. Jenka i ring och schottis. 

Vi övar både individuellt och i par/grupper.

 

 

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas;

Att du är aktiv och deltar i aktiviteten.

Att du provar på olika rörelser till musik och i danser.

Att du rör dig till olika takter och rytmer.

Att du anpassar och ändrar dina rörelser till olika takter och rytmer.

Att du anpassar dina rörelser till takt och rytm i sammansatta rörelseövningar.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Takt och rytm i danser och i rörelser till musik.

Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser till viss del till syftet med aktiviteterna.

Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser relativt väl till syftet med aktiviteterna.

Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser väl till syftet med aktiviteterna.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback