Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Vi språkar och kommunicerar!

Gemensamt i Ludvika, Ludvika · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Vi vill väcka barnens intresse och nyfikenhet; vi språkar och kommunicerar på olika sätt.

 

 

Barngruppen består av 15 barn i åldrarna 1 - 3 år. Vi pedagoger ser/hör att barnen är i olika stadier av sin språkutveckling och har olika behov av stimulans. Vi samtalar och benämner allt barnen gör och undrar över. Vi har samlingar där samlingarna är tänkta att fånga barnens intresse och hålla fokus på det vi gör samt vara språkutvecklande (före lunch har vi gemensam samling med sånger, sagor, ramsor). Många av barnen är i det skede där ordförrådet exploderar och vi vill utveckla och utmana dem i detta, andra barn visar stort intresse för (främst) sina bokstäver och rim.

Barnen delas in under dagen och på samlingar i mindre grupper för att ge barnen större chans till språkutrymme och på det sättet kan vi även ha samlingar med olika innehåll baserat på barnens intressen, förutsättningar och behov. Vi har tre olika grupper där barnen tidigare varit med och röstat om vad de ska heta: gul, blå och röd. 

 

I utbildningen vill vi ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

- intresse för språk och kommunikation

- sitt språk och sitt ordförråd

- möjligheter att uttrycka sig, förmedla känslor och erfarenheter

Vi vill ge barnen "verktyg" att kommunicera på olika sätt (tal, tecken, bilder) samt träna på att lyssna på andra. 

I den röda och blå gruppen fokuseras samlingarna på barnens namn, frukter samt färger. 

I den gula gruppen fokuserar vi på veckodagarna, bokstäver och rim. 

 

Vi delar upp oss i de tre mindre grupperna när vi har våra undervisningstillfällen för att öka språkutrymmet men också för att det ska bli lättare att lyssna på varandra. I våra samlingar har vi material/utgår vi från förra terminens bokprojekt; "Knacka på!" samt "Vem ser Dim?", böckerna kommer inte vara i fokus men i den röda och blå gruppen används lådorna med dörrar som samlingsmaterial och i den gula gruppen kommer Dim att vara en figur som lever vidare genom att skicka brev, lämna spår osv. Vårt mål att ha våra grupper två förmiddagar/vecka. 

I den röda och blå gruppen: Varje samling går vi igenom vilka som är på förskolan samt om någon är hemma. Vi arbetar med Knacka på-materialet där vi har dörrar i olika färger. Röd och blå har varit fokus från början, nu utvecklar vi och plockar in fler färger. Vi fyller lådan (dörren) med kuber där vi har bilder på alla barn, vi sorterar föremål efter färg, och målar i de utvalda färgerna. 

I den gula gruppen: Varje samling går vi igenom vilka som är på förskolan samt om någon är hemma, barnen letar reda på sin bokstav och parar ihop den med sitt kort. Vi  pratar om vilken dag det är och går igenom veckans dagar. Vi samtalar om bokstäver, skapar våra bokstäver på olika sätt med olika material och går vidare med alla bokstäver i våra namn. Längre fram kommer brev från Dim där vi behöver hjälpa han med olika uppdrag såsom; Vad är ett rim? Var finns Dims bokstav? 

Vi låter barnens tankar, funderingar och idéer vara en del i vår planering av undervisningen. Vi dokumenterar genom att ta kort (både vi pedagoger och barnen) och återkopplar med hjälp av dessa. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback