Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

5 - 6

Vår uppfinning

Oxledsskolan F-6, Partille · Senast uppdaterad: 27 oktober 2023

Var kommer alla saker ifrån? Och varför har någon kommit på dem? En uppfinning skapas oftast för att lösa ett problem. I detta område ska du vara uppfinnare och komma på en ny sak eller förbättra en som redan finns...

Vad?

Vi kommer att lära oss om:

 • Vad en uppfinnare är och varför nya uppfinningar utvecklas
 • Utvecklingsarbetets olika faser - från att hitta behovet, idé, systematiskt pröva idéer, till färdig modell
 • fördelar och nackdelar hos olika material
 • hållfasta konstruktioner (i samband med Rädda ägget)
 • hur man gör en tydlig och noggrann skiss i flera vyer med mått och beskrivande ord
 • hur olika delar samverkar för funktion
 • hur man konstruerar en modell
 • hur man beskriver och förklarar
 • olika uppfinningars påverkan på individ, samhälle och miljö

Hur?

Genomgång av läraren. 

Inspirations- och idélektioner från materialet finnupp.se.

Grupparbete då vi hittar ett behov, kommer på en idé, testar idén samt gör en skiss och modell.

Grupparbete då vi gör konstruktioner till tävlingen "Rädda ägget" på Chalmers

I samarbete med svenska och bild kommer vi även att göra ett instruktionshäfte, (en informationstext), reklamaffisch samt ha en muntlig redovisning av vår uppfinning.

Bedömning

Din lärare i teknik kommer att bedöma

 • Hur du deltar i utvecklingsarbetets olika faser - från idé, systematisk testning av idéer, till färdig modell.
 • Hur du beskriver och förklarar funktionen (hur uppfinningen fungerar tekniskt).
 • Hur du beskriver konstruktion och material.
 • Modellens konstruktion - är den tydlig och noggrann?
 • Skissen - är den tydlig och noggrann?
 • Hur du resonerar kring uppfinningars påverkan på människor och miljö.

Se bedömningsmatris i Google Classroom!

 

 

Läroplanskopplingar

förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Hur hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel skal, armering och fackverk. Material som används i hållfasta och stabila konstruktioner.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback