Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Biologi, Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Materials miljöpåverkan

Färsingaskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 7 april 2021

Du ska få insikt i hur olika material påverkar och och vår miljö. Genom att skapa en livscykelanalys får du en helhetsbild av en produkts totala miljöpåverkan från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshantering.

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Efter avslutat område ska du,

- kunna beskriva någon fabriksprocess

- kunna beskriva något miljöproblem som materialet skapar

- kunna beskriva konsekvenserna av miljöproblemet

- kunna ge exempel på åtgärder som göra eller borde göras för att komma till rätta med miljöproblemen

 

 

Förmågor

Vi kommer under arbetsområdet att träna följande förmågor,

biologi

- använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

- använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

 

kemi

- använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

- använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

 

teknik

- identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

- använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

- värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

- analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken förändrats över tid

 

 

Undervisning - arbetssätt

Lärarledda genomgångar

Arbetsuppgift i par eller grupp

Diskussioner

Filmer

 

Elevinflytande

Beroende på vilka funderingar och frågor som dyker upp hos eleverna under och mellan lektioner kan innehållet ändras utifrån deras intresse.

 

Bedömning

Muntlig och skriftlig delaktighet på lektioner

Skriftlig livscykelanalys

Diskussion och analys i paret/gruppen

Muntlig presentation


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Materials miljöpåverkan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback