Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Food

Rönnowskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 25 mars 2021

Vi arbetar med tema Food från Good Stuff B Gold.

 

Förankring i kursplanens syfte:

Eleverna ska utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och tolka olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Centralt innehåll:

 

Konkretisering av mål:

Målen för arbetsområdet är att du ska:

 • Utveckla ditt ordförråd genom att lära dig nya ord och fraser som hör till området mat.

 • Utveckla din läs- och hörförståelse genom att läsa nya texter och lyssna på hörövningar kring temat mat.

 • Träna på att beställa, klaga på och prata om mat. 

 • Repetera personliga och possessiva pronomen.

 • Lära dig lite fakta om Kanada. 


 

Arbetssätt/Undervisning:

Vi kommer att utgå från temat Food i läroboken Good Stuff Gold och läsa texter om Kanada och vad man äter där, snabbmat, ett extrajobb på McDonald’s, matens framtid, en ovanlig talang och några restaurangdialoger. Vi kommer bl.a. att träna på läs- och hörförståelse och prata om innehållet i texterna. När vi jobbar i boken kommer du att ha text och ord i läxa.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske på lektionerna, genom skriftliga förhör samt muntlig och skriftlig uppgift. Vecka 12 kommer vi även att genomföra läs- och hörförståelse som bedömer dina förmågor att förstå den engelska du läser och den engelska du hör.

 

Det som jag kommer att bedöma i måluppfyllelsematrisen är din förmåga att:

 

 • Förstå talad engelska och texters budskap.

 • Göra sig förstådd med muntlig och skriftlig engelska.

 • Bearbeta texter som ni har producerat

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Food
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter