Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 5

Algoritmer - uppställningsmetoder

Eiraskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Har du hört talas om "trappan", "stolen" eller "kortdivision"? De är alla namnen på olika uppställningar i division. Stora multiplikations- eller divisionstal kan räknas ut genom att stegvis följa en instruktion. I denna planering ska vi lära oss metoder för att kunna ställa upp och räkna ut stora tal i multiplikation och division. Lycka till!

Mål

Du kommer att utveckla kunskaper om metoder för multiplikations- och divisionsuppställning.
Använda dig av begreppsord som: Täljare, nämnare, kvot, faktor, produkt, de olika talsorterna (ental, tiotal, hundratal)

Undervisning

Du kommer att få lära dig de olika stegen för att kunna göra uppställning i multiplikation och i kortdivision.

  • Vi tränar tillsammans i klassrummet, på tavlan och på små whiteboards. Vi tittar på videoklipp på Youtube där flera olika videos förklarar de olika stegen.
  • Vi kommer också att arbeta i grupper där vi hjälper varandra.
  • Därefter blir det en hel del träning på egen hand!
  • Som avslutning ska du spela in en egen film där du förklarar de olika uppställningsmetoderna med ett matematiskt språk.

Bedömning

Diagnos torsdag 24/3

Lycka till!


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Räknemetoder - multiplikation och division
Uppgifter
Planering kapitel 9 - v.10 - 12