Skolbanken Logo
Skolbanken

Djuren på Djuris

Förskolan Snöflingan, Umeå · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Tillsammans med Ull, Satsumas, Flöjt och Fiolin får vi fundera över hur man är en bra kompis. Avsnitt i serien syftar till att stärka barnens relationer i gruppen, ge dem verktyg att hantera konflikter och reflektera över olika känslor. Detta arbete kommer ske med barnen uppdelade i mindre grupper.

Vad? - Djuren på Djuris.

Hur? - Övningar och lekar som utgår från känslor.

Titta på, och reflektera tillsammans, utifrån avsnitt av Djuren på Djuris.

Sjunga, dansa och dramatisera om de olika känslorna.

Varför? - Ge barnen möjlighet att utveckla, utforska och benämna sina egna känslor. Samt stärka barnens relationer i gruppen.

 

Bakgrund - "Att ge stöd åt utvecklingen av emotionella färdigheter bygger på att barnet lär sig att känna igen, namnge och acceptera olika sorters känslor för att kunna uttrycka dem på ett lämpligt sätt. Det är också viktigt att barnet förstår att hen är värdefull med alla sina känslor."

Djuren på Djuris | Se hela serien här! | UR Play

Vi kommer att utgå ifrån det material kopplat till serien men anpassa det utifrån våran barngrupp.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback