Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Svenska åk 5 VT21

Österbyskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Under VT21 kommer vi att arbeta med berättande text. Temat för området kommer att vara spänning och kan till exempel vara spökhistorier, mysterier och deckargåtor.

 

Mål

Vi ska arbeta mot följande mål:

  • Förstå syftet/meningen med en berättande text.
  • Lära dig hur en berättande texts berättarkurva är uppbyggd, med en inledning, en serie spännande händelser och svårigheter som måste lösas samt en avslutning som knyter ihop berättelsen.
  • Lära dig hur man använder språket för att skapa spännande miljöer och bygga upp spänning.
  • Lära dig det språk, ord och begrepp som är typiskt för texttypen samt hur du använder dessa för att skapa en beskrivande text. 
  • Öva på det du lärt dig och tillsammans i klassen bygga upp en berättarkurva och skriva några avsnitt till en berättelse.
  • På egen hand kunna planera och skriva en berättelse.

Arbetssätt

- Gemensamma diskussioner och genomgångar där vi återberättar och dramatiserar olika spänningsberättelser och samtal om vad det är som gör en berättelse spännande.

- Vi arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen spänningsberättelsens struktur (berättarkurvan).

- Arbeta med de språkliga drag som används för att skapa spänning, som vikten av att välja rätt adjektiv och beskrivande verb, tala till alla sinnen, ibland inleda meningar med adverb eller en preposition, använda liknelser samt variera meningslängden.

- Läsa och analysera några textavsnitt, skriva tillsammans med läraren korta avsnitt där du få använda de kunskaper du tidigare lärt dig.

- Planera och på egen hand skriva en spännande berättelse där du visar den kunskap du lärt dig. Texten ska bearbetas och redovisas.

Bedömning

Se matris.

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella berättande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Zick Zack Skrivrummets skrivutvecklingsmatris: Berättande texter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback